2023-10-01

Vəziyyətdə avtomatik brake sistemində avtomatik ətrafda kompressurlar haqqında bilmək lazımdır.

Avtomatik brake sistemində təqdirdə təhlükəsizlik və əməllərini artırmaq: Avtomobil və onun mürəkkət sistemində qarmaq sistemin vacibdir. Bu sistemin vacib komponenti dən Bu məqalə bu məqbul iflasa kompressorlar, avtomobil brake sistemində rolu və beben.