2022-09-26

Klasifikacije proizvodne karakteristike jefniji tišnog vazduh kompresora iz Kine

Jefti tišni kompresor vazduh iz Kine je podijeljen u tišnu vazdušnih kompresora i zraka u naftu. Prompresora zračnog zraka su ultra-tim, obično sa bukom oko 40 decibela; Blaman ulje jefniji tišnu vazduh kompresora iz Kine ima buk od oko 60 decibela i koristi bez nafta Metod piston a za koč za kompresiju zraka.