2022-05-30

Proizvođači Dimethyl ether kompresora vodi da razumiju kako kompresora rade

U paragrafu sljedeće članaka, proizvođači Dimethyl ether kompresora će vam pokazuju kako kompresora rade. Proizvođači Dimethyl ether kompresora kaže vam da zbog promjena pritiska u cilindaru, vazdu se prolazi kroz filtru vazdušne (muffler) u silindro kroz ulaznu valvolu.