2022-08-30

Dva vrsta najboljih kompresora amonija

Najbolji proizvođač ammonije kompresora kaže vam da na naj jednostavnim učenima, amonija je prirodni plin koji je jedan dio nitrogen i tri dijele hidrogena. Iako se ammonija pronađena u nekim zajedničkima čišćenika, može biti toksični i čak i smrtonosno ako se nepravisnuti. Najbolji proizvođači ammonije kompressora kaže vam da to zato domaćih fridaci ili mrežili obično ne koriste amoniju a. Ammonija se široko koristi u velikim komercijalnim chillerima zbog jeftnog cijena, i domaćih fridaci sa kompresorama ammonije često su antik.