ბენgbu AOT Compressor Co., Ltd. კომპანია სპეციალური კომპანია, რომელიც R&D-ს, ატრებული, გაყიდვა და კოვსსორის პროდუქტების სერია. კჲმოანთწრა ვ ჲნჲგნჲ გ ნჲგა თჱდლვზეა, ვნვპყრობს თ კჲმოლვნთვ სპეციალური ჯასი, კჲთრჲ თჟკალვნთვ ჲრ თნჟრვეთრვ, კარჲ დპთდვნ, ბჲდაჟა, ამჲნთა, ბთჲ თ ქიმიკალური ინსტნეტები. ამ კომპანიამ ყოველთვის იგულისხმება ტექნოლოგიურ ინფორმაციას...