2022-04-18

ჰედიგენის სილფიდის კომპპერსორის დაყენების მოთხოვნები

ეს სტატია გამოიწვევს ჰდიროგენს სილფიდის კომპპრસરის მოთხოვნილებებს. თჟკა თ თჟკა თ თჟკალ მწჟრჲ, კჲვრჲ ვ ოპჲბლვმთ ჱა ოპჲბლვმთწ თ ოპვეოჲეაევლვნჲ ნა ჟსლტთე კჲმოპვჟყპ. 2 ჰაერის საკმარისი უნდა იყოს, მტვერი ნაკლებად უნდა იყოს და ჰაერის სისუფთავე და კარგად უნდა ავლენდეს.