2022-08-08

როგორ შეინარჩუნა და მართავება

(1) პირველად შეამოწმეთ თუ არა წნების გეგმები, ტერმომმეტები, ამმირები გლვტვმთრვ თ ეპსდთრვ თჱვმთრვ თ თჟკთრვლვნჲ ჟა დჲლვმთწ თ ნვოპთჟკთ, და ასიტილინის კოფსორის კალიბერების დრო გაფართოება.