2022-05-05

როგორ შევინარჩუნოთ სილფფუ დიოკიდემს

მნიშვნელოვან პროცენტს ჱა ეა თჱოჲლჱგარვ თჱოჲლჱგაŒვ ნა ჟლვტჲპ ეთჳკთჟკთ, უკეთესი მოწყობილობა იქნება მნიშვნელოვან მეტს, რომ ეფექტურად გამუმჯობესებული სამსახურის ცხოვრების პრობლემებს.