ຕິດ​ຕໍ່​ພວກ​ເຮົາ

position

ປະເທດ ໂປຣແກຣມ ກ່ຽວກັບ ໂປຣແກຣມ ດູດ ສະຫວັນ, ດູງ

telephone

86-552-4111699

fax

86-552-4116901

email

aotcompressor@ gmail.com

skype


whatsapp


ຕິດ​ຕໍ່​ພວກ​ເຮົາ

position

ປະເທດ ໂປຣແກຣມ ກ່ຽວກັບ ໂປຣແກຣມ ດູດ ສະຫວັນ, ດູງ

telephone

86-552-4111699

fax

86-552-4116901

email

aotcompressor@ gmail.com

skype


whatsapp


ຂ່າວສານ
ຍື່ນສະເຫນີ