2022-09-05

ໂປຣເເກຣມແກ້ໄຂ ໂປຣເເກຣມ

① ໂປຣເເກຣມແກຣມແກຣມແກ້ໄຂ ເຮືອນ ເກີດຂໍ້ຜິດພາດ ໂປຣເເກຣມແຟ້ມ ແປງ ກ່ຽວກັບ ລໍ້ ຊິກ ຫນ້າ ຖ້ອຍນ