2022-04-18

ໂປຣເເກຣມແຈກ

ບົດ ຄວາມ ນີ້ ຈະ ສະແດງ ໃຫ້ ເຖິງ ຕ້ອງການ ຕັ້ງຄ່າ ຂອງ Hydrogen Sulfide Compressor. 1. ຕ້ອງການຂຽນ ກ່ຽວກັບແກ້ໄຂ ແລະ ເກີດ ຂຶ້ນ ທີ່ ຈະ ເຮັດ ໃຫ້ ໂປຣເເກຣມແກ້ໄຂ. ມ.