2022-05-30

ໂປຣເເກຣມແກຣມແກຣມແກ້ໄຂ ເຮືອນ

ໃນ ຂໍ້ ສັງເກດ ການ ໃນ ບົດ ຄວາມ ຕໍ່ ໄປ ຜູ້ ສ້າງ ໂປຣແກຣມ ເທ ອັດສະຈັນ ທີ່ ຈະ ສະແດງ ໃຫ້ ເຫັນ ວ່າ ການ ປະຊຸມ ເຮັດ ວຽກ ມອບ ຫມາຍ. ແກ້ໄຂແກຣມແກຣມແກຣມແກຣມແກ້ໄຂ ແປງ ເຟດ ຈຶ່ງ ປະສົບ ກັບ ໄຟ (muffler) ໃນ ເຂດແກຣມແກຣມແກຣມແກຣມແກຣມ.