အမေးအဖြေများ

position

အမှတ်အသား ၊

telephone

86-552-4111699

fax

86-552-4116901

email

aotcompressor@ gmail.com

skype


whatsapp


အမေးအဖြေများ

position

အမှတ်အသား ၊

telephone

86-552-4111699

fax

86-552-4116901

email

aotcompressor@ gmail.com

skype


whatsapp


သတင်းစကား
တင်သွင်း