2022-04-12

ဥပမာ ၊

ဥပမာ ၊ acetone (acetylene Gas) ဒါပေမဲ့ အ acetylene ဂေဟာ အသုံးပြု တဲ့ အခါ အ aceton ရှေ့မှ ထွက် သွား တယ် ။ ဂုဏ်သတ္တိ၊ သန့်ရှင်းခြင်း ၊ ဥပမာ ၊ ရေတွက် ၊ ဥပမာ ၊