2022-05-09

ဆဲ လ် ဒို ဒို ဟီ ဒီ ဂို ဒ ဒ် စ် ကား အ ဘယ် နည်း ။

ဥပမာ ၊ ဆေးဖို ဒီ ယို ဒို ဒို ဒို ဒို ဒို င်း ပ် စ် ကား အ ဘယ် နည်း ။ စပျစ်ရည် လုပ်ငန်း များသည် "Sulfites ပါရှိသော စကားလုံး များဖြစ်သည်။ Sulfur dioxide compressor (Salfur dioxide) မှာ Salfur dioxide ရဲ့ ညှဉ်းဆဲမှုဟာ အလွန်အကျွံဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ၅၀ pm ထက် ပို ပြီး နောက် SO2 ရဲ့ အနံ့ကို နှုတ်ဖြင့် အနွေးပေးနိုင်တယ်။