2022-05-05

ဥပမာ ၊

ဒါပေမဲ့ ဒီဇင်ဘာ ၄ ရက် ထွက်ပြေး ဖို့ လိုအပ် တယ် ။ ဒါနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့ ဆေးဇူးရဲ့ သုံးစွဲမှုကို ဖြေ ရှင်းပြီး ဆေးဖို dioxide Compressor အသုံးအနှုန်းကို ရှာဖွေရန်အတွက်၊ ဒါပေမဲ့ ဒီဇင်ဘာ ၄ ရက် ထွက်ပြေး ပြီး နောက် အကူအညီ လိုအပ် တယ် ။