2022-04-18

Hydrogen Sulfide Kompressordan oʻrnatish talab qilinglari

Ushbu maqola Hydrogen Sulfid Compressor'dan oʻrnatish talab qilingani koʻrsatiladi. 1. Hidrogen Sulfid Compressor uchun operatish va timalik uchun chiziqgan va o'qib boʻlmadi. 2. Toyu o'zga o'qib bo'lishi kerak, o'zga o'qib bo'ladi.