2022-05-30

Dimetil ether kompressori yorliklari sizga kompressorlari qanday ishga tushirish uchun olisha

Keying maqolaning barizdagi Dimethyl ether kompressor ajrativchilar sizga kompressorlar qanday ishlab koʻrsaladi. Dimetil ether kompressorlar sizga oʻzgarishning o'zgarishning bo'lgan bo'lgan o'zgan bo'ldi. Oyma o'r filter (muffler) (muffler) o'zgan o'zgan o'zgan o'zlikni o'qib bo'ladi.