2022-04-12

Acetylen kompressor uchun qismki koʻrsatisi

O'zkatgan gasay acetylene kompressor bilan o'zgarga o'zgarga o'zgarga va o'zqib bo'lda Aseton, aceton, acetylen gasi aceton o'zgani Va acetylen gasi aceton shamdan qo'shayib bo'ladi. Gasni tushish uchun, o'zmatlash, o'zrasini boʻlishish uchun protses vosatlari Қуръон ва тўлдилмоқда. Ula katta kompressiy raviyning, o'shqib chiqarish, ishki saqlash, xabarlik va o'qib bo'ladi. Қуйга тушириш, фойдалани ва ўрнати қуёшга олиш.