2021-12-30

Kompressor ular tizimini qanday tozalashni?

Kompressor ular tizimini saqlash uchun tizimga o'qib bo'lgan chiziqliklar va chiziqi bo'lda toʻgʻrib boʻlmadi. Kompressor ular tizimini qanday tozalashni? Таҳлиқчи бўлганида нимага ибодат қилмоқдаман?! Keyingi soʻllarga javob berish.