2022-04-18

Yêu cầu cài đặt của một Hydrogen Sulfide Máy Nén

Bài viết này sẽ giới thiệu các yêu cầu cài đặt của các Hydrogen Sulfide Máy Nén. 1. đòi hỏi một rộng rãi và đủ ánh sáng đặt, mà là có lợi cho các hoạt động và bảo trì của các Hydrogen Sulfide Máy Nén. 2. Độ ẩm tương đối của không khí nên được thấp, các bụi nên được ít hơn, và không khí nên được sạch sẽ và thông gió tốt.