2022-04-12

Giới Thiệu ngắn gọn của Axetylen Máy Nén

Các sản xuất khí axetylen là đầy với một máy nén vào một xi lanh thép với một xốp phụ và một dung môi (nói chung acetone), vì vậy mà các acetylene gas được hòa tan trong các acetone chất lỏng, và các acetylene gas được phát hành từ các acetone chất lỏng khi được sử dụng, vì vậy mà Các axetylen được gọi là hòa tan axetylen. Quá trình thiết bị để hoàn thành các quá trình của khí sản xuất, thanh lọc, nén, khô và làm đầy cần thiết cho hòa tan axetylen. Nó có những ưu điểm của lớn tỉ lệ nén, hiệu quả bịt kín tốt, tiết kiệm năng lượng, an toàn và độ tin cậy, giảm của ô nhiễm, sử dụng thuận tiện và khí tốt chất lượng.