2022-05-09

Những gì là các lĩnh vực ứng dụng của lưu huỳnh Dioxide trong các Lưu Huỳnh Dioxide máy nén

Các lưu huỳnh Dioxide thành phần trong các Lưu Huỳnh Dioxide máy nén có thể được sử dụng trong winemaking. Các lưu huỳnh Dioxide thành phần trong các Lưu Huỳnh Dioxide máy nén cũng giúp giữ cho dễ bay hơi axit ở các mức mong muốn. Các lý do tại sao nhãn hiệu rượu vang có từ chẳng hạn như "có chứa sulfites" là bởi vì của lưu huỳnh Dioxide. Nếu nồng độ của lưu huỳnh Dioxide trong các Lưu Huỳnh Dioxide máy nén là rất thấp, nó là khó khăn để phát hiện, nhưng khi nồng độ là lớn hơn 50ppm, các mùi của SO2 có thể được mùi bởi các mũi.