2021-12-30

Làm thế nào để làm sạch các máy nén dầu bôi trơn hệ thống?

Thường xuyên làm sạch của máy nén bôi trơn hệ thống dầu có thể ngăn chặn quá mức tạp chất và chất gây ô nhiễm trong các hệ thống từ gây ra nghiêm trọng thiết bị thất bại. Làm thế nào để làm sạch các máy nén dầu bôi trơn hệ thống? Những Gì TÔI nên chú ý đến khi làm sạch? Tiếp theo là các thời gian để trả lời câu hỏi.